8 mars 2021

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
287, Boman Christofer

Företag
HSB Projektpartner AB

Telefon
070-655 01 42

Mobiltelefon
070-655 01 42

Postadress
c/o HSB Norr Box 14

Postnummer
901 02

Ort
Umeå

Län
  • Västerbottens län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 287, Boman Christofer

Giltighetstid 2020-11-26 till 2021-02-26


Mätmetoder