18 januari 2018

Kontakta RBK

RBK Rådet för ByggKompetens

c/o Sveriges Byggindustrier
Box 5054
102 42  Stockholm
Telefon: 08-698 58 00
info@rbk.nu

Sekretariat

Ted Rapp, projektledare och tekniskt sakkunnig
Telefon: 08-698 58 66 (direktnummer)
Mobil 0733-900 650

Information, revision, auktorisation

För information eller synpunkter angående systemet RBK-auktoriserad Fuktkontrollant betong eller önskemål om revision av fuktkontrollant, kontakta Ted Rapp.

Gäller även utbildning, ansökan, auktorisationsintyg eller kompetensbevis avseende fuktmätning i betong och RBK-auktoriserad fuktkontrollant.

Kursintyg, kompetensbevis

För utfärdande av nytt RBK-intyg, (exempelvis
BAS, KA, Teknisk Grundkurs, Betong Klass II), eller kompetensbevis för Allmän Utbildning Ställningsbyggnad 2-9 m och Skotta säkert, eller ersättningsintyg vid förlust.

Beställning av nytt kursintyg, kompetensbevis.

Ledamöter i RBK Rådet för ByggKompetens:

Lars Bergqvist, ordf
Ledarna
Bangatan 1
667 30 Forshaga
Tfn 054-17 08 00 (arb)
Mobil 070-534 95 38
Fax 070-614 24 59
E-post: lars.e.bergqvist@ncc.se 

Tommy Lenberg
Byggherrarna
Drottninggatan 33 2 tr
111 51 Stockholm
Tfn 08-23 32 41
Mobil 072-713 32 40
E-post: tommy.lenberg@byggherre.se
 

adjungerad
SP SITAC
Box 553
371 23 Karlskrona
Tfn
Mobil
Fax
E-post

Ulrika Nolåker (FSB)
Vara Kommun
Miljö- och Byggförvaltningen
534 81 Vara
Tfn 0512-310 82
Mobil:
E-post: ulrika.nolaker@vara.se


adjungerad
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona
Tfn
Mobil 
E-post: