26 september 2017

Fuktligan 2017

Fuktligan är RBK:s lista över de fuktkontrollater som utför flest RBK:mätningar under innevarande år.
Projekt avser en fysisk byggarbetsplats eller en etapp inom ett större bygge. Antal mätpunkter varierar beroende på byggnadens storlek, komplexitet och på storleken av de ytor där betongen ska beläggas med fuktkänsliga ytskikt.

Antal registrerade mätpunkter i år: 5786

Antal registrerade projekt i år: 710

Medel mätpunkter/projekt: 8