23 november 2020

Fuktligan 2020

Fuktligan är RBK:s lista över de fuktkontrollater som utför flest RBK:mätningar under innevarande år.
Projekt avser en fysisk byggarbetsplats eller en etapp inom ett större bygge. Antal mätpunkter varierar beroende på byggnadens storlek, komplexitet och på storleken av de ytor där betongen ska beläggas med fuktkänsliga ytskikt.

Antal registrerade mätpunkter i år: 7870

Antal registrerade projekt i år: 975

Medel mätpunkter/projekt: 8