21 augusti 2019

Kurser och kunskapsprov

RBK kvalitetssäkrar ett antal utbildningar och kompetensprov som erbjuds av 
Entreprenörsskolan, kursverksamheten inom Sveriges Byggindustrier (BI).
Efter utfört prov, med godkänt resultat, utfärdas för dessa utbildningar ett RBK-intyg
eller kompetensbevis. 

Har du förlorat ditt kursintyg?    Klicka på denna länk och beskriv vad ditt ärende gäller och skicka mailet.

För kursinformation och anmälan avseende Entreprenörsskolans utbildningar,
se www.bygg.org/kurs.

Några exempel:

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & BAS U (N)

Utbildningen väder sig till dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare BAS P/U
i projekt av "normal" art (N) och har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö.
utbildningen avslutas med ett kunskapsprov godkänt av RBK. Info / AnmälanFuktmätning i betong - auktorisationsutbildning

Genom Rådet för ByggKompetens (RBK) har byggbranschen tagit fram ett omfattande och branschgemensamt kontrollsystem för att motverka byggfukt i golvkonstruktioner av betong och därmed lägga grunden till hus med goda innemiljöer.Efter godkänd tentamen och praktiskt mätprov kan RBK-auktorisation sökas som Fuktkontrollant Betong. Info / Anmälan


Betongkurs klass II, platsgjutning

Kursen Platsgjutning Betong klass II ger deltagarna kunskap om gällande betongbestämmelser, materialets egenskaper, formbyggnad, armering, gjutning, härdning och uttorkning av betong mm. Utbildningens syfte är att deltagarna ska erhålla den kunskaps som behövs för att kunna agera som ansvarig vid klassII gjutningar. Efter godkänd tentamn, kvalitetssäkrad av RBK, och genomförd praktik utfärdas RBK-intyg.  Info / Anmälan


Schaktansvarig - Säker schakt

Arbetsplatsolyckor i samband med schaktningsarbeten kan få ödesdigra konsekvenser. Entreprenörsskolan har därför tillsammans med branschföreträdare tagit fram denna endagsutbildning, vars syfte är säkrare och tryggare arbetsplatser. Kursen står under överinseende av RBK. Info / anmälan

BI_EntreprSkolan.jpg