23 november 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
272, Håland Johan

Företag
Dry-IT AB

Telefon
031-317 02 02

Mobiltelefon
0721-61 00 03

Postadress
Gårdatorget 2

Postnummer
412 50

Ort
Göteborg

Län
  • Västra Götalands län
  • Hallands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 272, Håland Johan

Giltighetstid 2019-08-15 till 2024-08-14


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning