14 oktober 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
269, Stenberg Niklas

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-4515018

Mobiltelefon
073-231 92 99

Postadress
Libro Ringväg 27

Postnummer
752 28

Ort
Uppsala

Län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 269, Stenberg Niklas

Giltighetstid 2019-05-21 till 2019-09-30


Mätmetoder