10 augusti 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
266, Sundin Gunnar

Företag
Humidus AB

Telefon
0708-232 102

Mobiltelefon
0708-232 102

Postadress
Götgatan 1B

Postnummer
172 30

Ort
Sundbyberg

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 266, Sundin Gunnar

Giltighetstid 2019-04-02 till 2019-09-30


Mätmetoder