13 augusti 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
262, Jonsson Daniel

Företag
Ocab i Västerbotten AB

Telefon
070-618 24 71

Mobiltelefon
070-618 24 71

Postadress
Bruksvägen 3

Postnummer
906 21

Ort
Umeå

Län
  • Västerbottens län
  • Norrbottens län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 262, Jonsson Daniel

Giltighetstid 2019-01-24 till 2024-01-23


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning