14 oktober 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
254, Säfblad Fredrik

Företag
Integra Engineering AB

Telefon
010 102 52 67

Mobiltelefon
0730 83 19 02

Postadress
Sten Sturegatan 12B

Postnummer
411 39

Ort
Göteborg

Län
  • Västra Götalands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 254, Säfblad Fredrik

Giltighetstid 2018-11-27 till 2023-11-26


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning