24 juli 2021

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
251, Öberg Gustafsson Viktor

Företag
Miljörivarna i Skandinavien AB

Telefon
076-767 31 66

Mobiltelefon
076-805 17 39

Postadress
Terminalspåret 3

Postnummer
954 32

Ort
Luleå

Län
  • Västerbottens län
  • Norrbottens län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 251, Öberg Gustafsson Viktor

Giltighetstid 2018-11-19 till 2023-11-18


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning