27 januari 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
228, Sagström Fredrik

Företag
Dry-IT AB

Telefon
031-711 87 00

Mobiltelefon
0708-46 48 55

Postadress
Drakegatan 6

Postnummer
412 50

Ort
Göteborg

Län
  • Västra Götalands län
  • Hallands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 228, Sagström Fredrik

Giltighetstid 2017-06-20 till 2022-06-19


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning