14 oktober 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
227, Elmir Marcel

Företag
AK-Konsult Indoor Air AB

Telefon
08-795 43 33

Mobiltelefon
070-508 53 11

Postadress
Box 1227

Postnummer
171 23

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 227, Elmir Marcel

Giltighetstid 2017-06-14 till 2022-06-13


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning