27 januari 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
224, Florén Gustav

Företag
Svensk Byggnadsprovning AB

Telefon
019-67213 00

Mobiltelefon
072-216 94 08

Postadress
Vattengatan 1

Postnummer
702 27

Ort
Örebro

Län
  • Örebro län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 224, Florén Gustav

Giltighetstid 2017-04-24 till 2022-04-23


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning