25 maj 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
224, Florén Gustav

Företag
Peab Sverige AB

Telefon
019-16 61 00

Mobiltelefon
0733-375 292

Postadress
Box 985

Postnummer
701 33

Ort
Örebro

Län
  • Örebro län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 224, Florén Gustav

Giltighetstid 2017-04-24 till 2022-04-23


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning