23 oktober 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
212, Bengtsson Simon

Företag
Dry-IT AB

Telefon
08-464 66 00

Mobiltelefon
072-353 86 92

Postadress
Monsungatan 78

Postnummer
417 66

Ort
Göteborg

Län
  • Stockholms län
  • Hallands län
  • Skåne län
  • Kronobergs län
  • Västra Götalands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 212, Bengtsson Simon

Giltighetstid 2016-04-15 till 2021-04-14


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning