23 oktober 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
210, Törnkrans Mads

Företag

Telefon

Mobiltelefon

Postadress

Postnummer

Ort

Län
  • Jönköpings län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 210, Törnkrans Mads

Giltighetstid 2016-02-04 till 2021-02-03


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning