20 juli 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
207, Köhler Daniel

Företag
Dry-IT AB

Telefon
08-464 66 00

Mobiltelefon
070-183 66 29

Postadress
Torkhusgatan 11

Postnummer
120 65

Ort
Stockholm

Län
  • Södermanlands län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 207, Köhler Daniel

Giltighetstid 2015-11-10 till 2017-11-29


Mätmetoder