14 oktober 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
188, Afflekt Mikael

Företag
Dry-IT AB

Telefon
031-3170205

Mobiltelefon
072-1609901

Postadress
Drakegatan 6

Postnummer
412 50 Göteborg

Ort
Göteborg

Län
  • Västra Götalands län
  • Hallands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 188, Afflekt Mikael

Giltighetstid 2014-11-17 till 2019-11-16


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning