25 maj 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
184, Holth Odd Ivar

Företag
Mycoteam as

Telefon
0047 952 48 061

Mobiltelefon
0047 952 48 061

Postadress
Postboks 5, Blindern

Postnummer
0313

Ort
Oslo, Norge

Län
  • NORGE

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 184, Holth Odd Ivar

Giltighetstid 2014-08-15 till 2019-08-14


Mätmetoder