18 februari 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
115, Hedlund Mikael

Företag
Dry-IT AB

Telefon
08-464 66 00

Mobiltelefon
076-785 50 50

Postadress
Torkhusgatan 11

Postnummer
120 65

Ort
stockholm

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 115, Hedlund Mikael

Giltighetstid 2009-12-18 till 2019-12-17


Mätmetoder