18 januari 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
85, Lindell Jonas

Företag
Metodia AB

Telefon
018-349120

Mobiltelefon
0704-71 14 31

Postnummer
741 21

Ort
Knivsta

Län
  • Västra Götalands län
  • Värmlands län
  • Örebro län
  • Stockholms län
  • NORGE
  • Uppsala län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 85, Lindell Jonas

Giltighetstid 2005-10-06 till 2018-07-30


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning