23 juli 2021

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
85, Lindell Jonas

Företag
Polygon

Telefon
010-4515008

Mobiltelefon
010-4515008

Postnummer
752 28

Ort
Uppsala

Län
  • Västra Götalands län
  • Värmlands län
  • Örebro län
  • Stockholms län
  • NORGE
  • Uppsala län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 85, Lindell Jonas

Giltighetstid 2005-10-06 till 2025-10-05


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning