20 juli 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
61, Hagdahl Pär

Företag
Polygon Sverige AB

Telefon
010-451 55 74

Mobiltelefon
0706752567

Postadress
Pepparrotsgatan 34

Postnummer
74949

Ort
Enköping

Län
  • Västmanlands län
  • Uppsala län
  • Södermanlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 61, Hagdahl Pär

Giltighetstid 2002-06-20 till 2017-12-31


Mätmetoder