20 januari 2021

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
33, Landmark Niklas

Företag
Vått & Torrt Inomhusmiljö AB

Telefon
019-672 13 00

Mobiltelefon
070-327 12 00

Postadress
Dialoggatan 5

Postnummer
703 74

Ort
Örebro

Län
  • Örebro län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 33, Landmark Niklas

Giltighetstid 2000-10-02 till 2020-10-01


Mätmetoder