13 augusti 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
31, Averius Jonas

Företag
Peab Sverige AB

Telefon
072-533 40 68

Mobiltelefon
072-533 40 68

Postadress
Box 401 80

Postnummer

Ort
Göteborg

Län
  • Västra Götalands län
  • Hallands län
  • Jönköpings län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 31, Averius Jonas

Giltighetstid 2000-09-15 till 2020-09-14


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning