25 juni 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
14, Levander Kajsa

Företag
Byggnadsmiljö Mellansverige AB

Telefon
011-36 53 56

Mobiltelefon
070-763 40 56

Postadress

Postnummer
603 85

Ort
Norrköping

Län
  • Östergötlands län
  • Örebro län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 14, Levander Kajsa

Giltighetstid 2000-05-30 till 2019-02-28


Mätmetoder