26 maj 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
14, Levander Kajsa

Företag
Byggnadsmiljö Mellansverige AB

Telefon
011-36 53 56

Mobiltelefon
070-763 40 56

Postadress

Postnummer
603 85

Ort
Norrköping

Län
  • Östergötlands län
  • Örebro län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 14, Levander Kajsa

Giltighetstid 2000-05-30 till 2020-05-31


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning