17 september 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
271, Wilhelmsson Bertil

Företag
Betongindustri AB

Telefon
0730-806 082

Mobiltelefon
0730-806 082

Postadress
Lampvägen 3

Postnummer
556 52

Ort
Jönköping

Län
  • Jönköpings län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 271, Wilhelmsson Bertil

Giltighetstid 2019-08-15 till 2019-12-31


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning