13 augusti 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
267, Nilsson Eric

Företag
Humidus AB

Telefon
0705-232 010

Mobiltelefon
0705-232 010

Postadress
Götgatan 1B

Postnummer
172 30

Ort
Sundbyberg

Län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 267, Nilsson Eric

Giltighetstid 2019-04-05 till 2019-09-30


Mätmetoder