14 oktober 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
264, Eng Robert

Företag
Ocab i Linköping AB

Telefon
070-1469923

Mobiltelefon
070-1469923

Postadress
Finnögatan 5C

Postnummer
582 78

Ort
Linköping

Län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 264, Eng Robert

Giltighetstid 2019-03-19 till 2024-03-18


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning