18 februari 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
261, Yxfeldt Sven

Företag
Wisab Bygg AB

Telefon
0702-67 77 40

Mobiltelefon
0702-67 77 40

Postadress
Box 1316

Postnummer
621 23

Ort
Visby

Län
  • Gotlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 261, Yxfeldt Sven

Giltighetstid 2019-01-23 till 2019-10-31


Mätmetoder