15 december 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
252, Wigren Martin

Företag
Projektallians i Sverige AB

Telefon
011-14 92 32

Mobiltelefon
070 - 448 92 17

Postadress
Svärmaregatan 1

Postnummer
603 61

Ort
Norrköping

Län
  • Östergötlands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 252, Wigren Martin

Giltighetstid 2018-11-23 till 2019-02-28


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning