27 januari 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
250, Thulin Stefan

Företag
Monomeet AB

Telefon
0766-45 08 96

Mobiltelefon
0766-45 08 96

Postadress
Skiffervägen 32

Postnummer
224 78

Ort
Lund

Län
  • Skåne län
  • Västra Götalands län
  • Blekinge län
  • Kalmar län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 250, Thulin Stefan

Giltighetstid 2018-11-13 till 2022-02-10


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning