18 januari 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
236, Esad Alan

Företag
Dry-IT AB

Telefon
040-692 52 76

Mobiltelefon
0708-26 62 02

Postadress
Sundskajen 10

Postnummer
216 43

Ort
Malmö

Län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 236, Esad Alan

Giltighetstid 2017-11-29 till 2018-02-27


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning