13 augusti 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
231, Karlsson Jakob

Företag
Skadeteknik Sverige AB

Telefon
010-470 67 52

Mobiltelefon
0706-211 504

Postadress
Gräsdalsgatan 9A

Postnummer
653 43

Ort
Karlstad

Län
  • Värmlands län
  • Örebro län
  • Södermanlands län
  • Jönköpings län
  • Västra Götalands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 231, Karlsson Jakob

Giltighetstid 2017-10-17 till 2022-10-16


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning