18 februari 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
220, Käll Johan

Företag
Relita Industri & Skadeservice AB

Telefon
0771-103 500

Mobiltelefon
0708-10 94 13

Postadress
Libro ringväg 18

Postnummer
752 28

Ort
Uppsala

Län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 220, Käll Johan

Giltighetstid 2016-11-18 till 2021-11-17


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning