18 mars 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
195, Schramm Thomas

Företag
Brandsanering Avfuktningsteknik Väst AB

Telefon
0707-607 631

Mobiltelefon
0707-607 631

Postadress
Barnhemsgatan 13

Postnummer
506 48

Ort
Borås

Län
  • Hallands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 195, Schramm Thomas

Giltighetstid 2015-04-17 till 2020-04-16


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning