25 juni 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
192, Ekbom Daniel

Företag
Ocab i Stockholm AB

Telefon
08-626 21 58

Mobiltelefon
0730-640 402

Postadress
Gustavslund 10

Postnummer
192 77

Ort
Sollentuna

Län
  • Stockholms län
  • Uppsala län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 192, Ekbom Daniel

Giltighetstid 2015-03-23 till 2020-03-22


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning