18 februari 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
190, Metcalfe Pete

Företag
Skanska Asfalt & Betong AB

Telefon
0761-40 42 64

Mobiltelefon
0761-40 42 64

Postadress
Betongvägen 2

Postnummer
461 38

Ort
Trollhättan

Län
  • Västra Götalands län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 190, Metcalfe Pete

Giltighetstid 2014-11-18 till 2019-11-17


Mätmetoder