27 juni 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
170, Sääf Torbjörn

Företag
Fukthjälpen i Sverige AB

Telefon
033-799 77 03

Mobiltelefon
070-874 16 76

Postadress
Fabriksvägen 6

Postnummer
515 70

Ort
Rydboholm / Borås

Län
  • Västra Götalands län
  • Jönköpings län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 170, Sääf Torbjörn

Giltighetstid 2013-11-13 till 2018-11-12


Mätmetoder