21 januari 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
161, Ferngren Bo

Företag
Dry-IT AB

Telefon
08-480 021 36

Mobiltelefon
0730-46 12 65

Postadress
Torkhusgatan 11

Postnummer
120 65

Ort
Stockholm

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 161, Ferngren Bo

Giltighetstid 2013-09-23 till 2018-09-22


Mätmetoder