27 januari 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
127, Cerdic Tony

Företag
Monomeet AB

Telefon
046-145300

Mobiltelefon
0766-45 08 95

Postadress
Skiffervägen 32

Postnummer
224 78

Ort
Lund

Län
  • Hallands län
  • Skåne län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 127, Cerdic Tony

Giltighetstid 2011-05-03 till 2026-05-02


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning