18 februari 2020

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
117, Högberg Mikael

Företag
Dry-IT AB

Telefon
0701-825608

Mobiltelefon

Postadress
Torkhusgatan 11

Postnummer
120 65

Ort
Stockholm

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 117, Högberg Mikael

Giltighetstid 2010-02-02 till 2020-02-01


Mätmetoder