27 juni 2019

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
104, Danska Tero

Företag
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB

Telefon
08-508 461 20

Mobiltelefon
076-124 61 20

Postadress
Box 47311

Postnummer
100 74

Ort
Stockholm

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 104, Danska Tero

Giltighetstid 2008-10-13 till 2018-10-12


Mätmetoder