24 juli 2021

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
83, Johansson Ingrid

Företag
Ak-konsult Indoor Air AB

Telefon
08-795 42 60

Mobiltelefon
070-579 65 80

Postadress
Box 1227

Postnummer
171 23

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 83, Johansson Ingrid

Giltighetstid 2005-09-05 till 2021-09-30


Mätmetoder

  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning