27 januari 2022

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
54, Persson Sten

Företag
AK-konsult Indoor Air AB

Telefon
08-7954377

Mobiltelefon
08-7954377

Postadress
Box 1227

Postnummer
171 23

Ort
Solna

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 54, Persson Sten

Giltighetstid 2002-02-27 till 2022-02-26


Mätmetoder

  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning