20 juli 2018

Visa kontrollant

Aukt.Nr, Namn
203, Rapp Ted

Företag
Sveriges Byggindustrier

Telefon
08-698 58 66

Mobiltelefon
0733-900 650

Postadress
Box 5054

Postnummer
102 42

Ort
Stockholm

Län
  • Stockholms län

RBK Auktoriserad Fuktkontrollant Betong
AuktNr: 203, Rapp Ted

Giltighetstid 2015-09-18 till 2020-09-17


Mätmetoder

  • E: Testo - borrhålsmätning
  • B: Vaisala - borrhålsmätning
  • A: Humi-Guard - borrhålsmätning